Posts

Posts uit 2018 tonen

Welkom op mijn Blog

Afbeelding
Ik (Bernard: intimi noemen mij JayBee of Bernie) ben een geboren Amsterdammer met een groot hart voor de Lone Star state Texas. Mijn jongste zoon woont daar met zijn vrouw en kinderen.

Nederland is niet leuk

Rare titel maar oh wat een serieus onderwerp is dit toch. Van je gespaarde geld een huis kopen is niet verstandig. Want over de waarde ervan betaal je ook weer belasting.

Merry Christmas

Wanneer ik in Cleburne Texas USA met de F-250 voor het stoplicht sta te wachten hoor ik kerstmuziek door de zanderige straatjes rollen. De traditionele jaren vijftig/zestig liedjes.

Wetenschap of geschiedenis

Wetenschap is gebaseerd op een bij herhaling bewezen uitkomst die is vastgelegd als een feit: niets mis mee. Maar hoe nu om te gaan met zaken die niet zomaar zijn te bewijzen?

Huilen

Huilen is een uiting die bij verdriet en geluk voorkomt, er is niets mis met die natte toestand. Toch wordt huilen in het algemeen als zwakte gezien en dat is zo onterecht.

Jezus versus de wereld

Onze manier van leven, onze visie, onze kijk en reactie op de dingen rondom ons, is van ons, gewoon van ons, gebaseerd op opvoeding en eigen bevindingen. Okay, wij zijn wat de wereld noemt christenen,

Geest, ziel en lichaam

Condoleren is een naamwoord voor een zekere handeling: in het Latijn heet dat "dolēre" (pijn en treuren). Maar ... wanneer wij bidden naar Geest, Ziel en Lichaam hoeven wij die "echt" wedergeboren zijn niet te treuren. Toch? 

Omgekeerde wereld

Praten met God? Wanneer je als christen zegt dat je met God praat door middel van de Heilige Geest als bemiddelaar dan word je helemaal voor knots verklaard. Hartstikke knettergek. Want God bestaat niet,

De snelle kerk

Ik heb een les geleerd: ik kan niet neutraal zijn. Ik kies telkens weer voor Jezus, God en Zijn Koninkrijk. Het is wel van de Russen dat je in eigen kerk je vrienden en vijanden moet kiezen ... ik doe er verder geen (herleidbare) uitspraak over.

De kerk is failliet

Ik bedoel dan de kerk zoals de mens die heeft ingevuld. Dit schrijvende met een webvenster open over de misbruikzaak in Pennsylvania USA biggelen de tranen over mijn smoel. Een zoveelste drama in naam van de Heer. 

Zo groot is God

Wij leven op een planeet die Aarde heet en in het niets hangt. Zeer oud nieuws overigens want dat wisten ze in de oudtestamentische tijd al. Lees Job 26:7 maar eens ;-) Goed hè? Okay, we zoomen verder uit.

Statistieken

Sta·tis·tiek (de; v) 1 methode of wetenschap van het waarnemen van verschijnselen en van het weergeven van de uitkomsten in getallen en figuren 2 (meervoud: statistieken) tabel, figuur enz. waarin statistische gegevens zijn weergegeven … aldus de Van Dale.

Evangelisatie

Jezus kwam naar de Aarde, vanwege een signaal, een boodschap. Hij wilde duidelijk maken dat er een leven is na het hier en nu. Dat bewees hij door schokkende spreekbeurten maar zeker ook wonderen.

Loslaten en klaarstaan

Denkend aan mijn kleinkinderen schieten diverse gedachten door mijn hoofd. Zij gaan straks vragen waarom mensen elkaar doden, verachten, bedriegen en bijvoorbeeld niet helpen door te delen vanuit (verkregen) rijkdom/genade.

Geloof

Wanneer je ergens in gelooft heb je een vorm van zekerheid. Hebreeën 11:1 ... je baseert die zekerheid op de dingen die je niet ziet maar er wel zijn. Gaaf toch?

Verandering en vrijkomen

Mijn (klein)kinderen hebben mij enorm veranderd. Dit proces loopt nog steeds :-) Het enige dat echt telt in dit tijdelijke leven is de relatie met hen. Als oudere persoon ben ik een voorbeeld, met alle fouten die daarbij horen. 

Euthanasie

Veel dingen die ons in het hedendaagse leven bezig houden worden niet benoemd in de Bijbel. Wat dat betreft is de Bijbel een soort universele handleiding waarbij ook ruimte wordt gelaten voor het (ook door God gegeven) gezonde verstand. 

Leef je leven

Wanneer je je realiseert dat God jou het leven heeft gegeven kan het zijn dat je in een soort van slot schiet. Opgesloten in een harnas van kerk- en denominatieleer.

Geesten van manipulatie

Yep: klinkt als science-fiction maar het is echt waar, deze strijd bestaat echt. Dat de niet-gelovige wereld (seculier ook wel genoemd) hiermee worstelt bewijzen de diverse Hollywood producties wel :-)

Aanbidding begint in je hart

De kracht van aanbidding zit in onze hartsgesteldheid, niet in de kwaliteit van het multimedia circus van de hedendaagse snelle kerk. Aanbidding is een levenshouding.

Kerk en verdeeldheid

Het komt niet alleen voor onder vindingrijke ondernemers: "startups". Menig kerkganger die het beter weet verlaat zijn kerk en begint er zelf een.

Waar zijn ze?

Al die vaders en moeders? Mensen die met hun bagage een voorbeeld kunnen zijn voor die jonge stuiterballen?  Zowel ervaring uit de wereld als ook het geestelijke moet worden voorgeleefd,

Kerk in verwarring

Tegenwoordig wijzen veel kuddes hun herder de weg, dit was ooit andersom. Zangdiensten en (zelf)presentatie hebben een hogere prioriteit gekregen dan de laatste opdracht die Jezus ooit gaf.

Wees maar dankbaar

In een wereld die streeft naar meer winst en alsmaar hogere omzet is goed nooit genoeg. Dat is een groot verschil met de start van de huidige schepping, God zag namelijk dat het (wel) goed was.

Zo gek is de Bijbel niet

Je leest en hoort het steeds meer: terug naar normen en waarden en meer voor elkaar overhebben. Samen dingen doen en naar elkaar omkijken.

Het leven is mooi

Hoe mooi ook, het leven tekent je, dat dan weer wel. Het eindresultaat van deze tekening zal je nu even niet zo snel zien. Dat komt omdat jij het detail bent, ... het grotere geheel komt later. Bear Hug.

Burn-out | Hij maakt alles nieuw

Vanuit mijn burnout krabbel ik weer langzaam omhoog, terug uit die diepe put. Een put waarin ik werd geduwd door omstandigheden die ik niet meer onder controle had, hoe dom ook te denken dat ik dat ooit had gekund.

Eenzaamheid

Iets dat je zo maar kan overkomen. In je huiskerk(gemeente) kunnen jouw voorbeelden zomaar de boel de boel laten, je favoriete merk/artiest valt door de mand, of wellicht is “het feest” op kantoor of school zomaar NIET jouw versie.

Voor en van de Heer

Werken voor de Heer houdt niet direct in dat al je activiteiten van de Heer zijn. Dus, … denk eens na over wat je doet in jouw kerk of gemeente. Bear Hug.

Brood en spelen

Brood, spelen en de versnelling van veel ellende. De media tonen 24/7 beelden van ellende: oorlogen en series met look-a-like geweld. Ik weiger nog langer naar deze poort van de hel te kijken.

Check de binnenkamers van je hart

Jezus vroeg aan de blinde man wat Hij voor hem kon doen ( Lucas 18:41 ). De menigte rondom hen zal wel hebben gedacht: pffff, ziet Hij het dan niet? Humor: juist die omstanders waren blind. 

De grootste bedreiging

"Maar Esau rende op hem af en omarmde hem! Ze kusten elkaar en huilden" Zie hier toch ( Gen 33:1-10 ), ... angst voor het onbekende kan verlammend werken.

Eigen wil en keuze

Iedereen kent het wonder van de genezing van de verlamde ( Handelingen 14:10 ). Maar, de meeste mensen vergeten één ding: het wonder eindigde met de eigen keuze om op te staan.

Vergeven en loslaten

Op de Intensive Care mocht ik bidden voor mijn moeder, kort na dat gebed liet zij het leven los. Ik realiseerde mij hoe tijdelijk het aardse leven is.

Mijn recente loslaten

In 2016 heb ik mijn laatste loslaten moeten toepassen, mijn schoonmoeder. Dat was mij er eentje zeg, schoonmoeder dus. Zij was zo sterk in haar optreden dat je haar zag wanneer je haar bekende uitspraken las of via anderen hoorde :-)

Burn-out

Daar zit je dan met je burn-out, nooit gedacht maar het gebeurde toch. Zo gek, ik heb er zelf jaren aan gewerkt, ... zwaar in geïnvesteerd. Zoiets komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar lekker op je eerste werkdag na je vakantie. Dan loop je tegen alle zooi aan die je zo fraai had opgeruimd. Hatseflats, daar ging ik. Dan is het je vrouw die jou moet duidelijk maken dat het serieus mis is met je. Een dikke burn-out van hier naar de maan en terug, aldus de huisarts.

Welkom op mijn Blog

Afbeelding
Ik (Bernard: intimi noemen mij JayBee of Bernie) ben een geboren Amsterdammer met een groot hart voor de Lone Star state Texas. Mijn jongste zoon woont daar met zijn vrouw en kinderen.