Welkom op mijn Blog

Afbeelding
Ik (Bernard: intimi noemen mij JayBee of Bernie) ben een geboren Amsterdammer met een groot hart voor de Lone Star state Texas. Mijn jongste zoon woont daar met zijn vrouw en kinderen.

Zo gek is de Bijbel niet

Je leest en hoort het steeds meer: terug naar normen en waarden en meer voor elkaar overhebben. Samen dingen doen en naar elkaar omkijken.

Juist bij veel lokale politieke partijen zijn de hierboven beschreven zaken thema’s waarmee men iets wil doen. Dit is best raar in een maatschappij waar scheiding tussen kerk en staat bij wet is geregeld. Want de staat wil immers Bijbelse normen en waarden op zich nemen en roeptoetert dit rond zonder te beseffen waarop deze zaken zijn gebaseerd.

Terug naar normen en waarden. Maar hoe dan? Een volk dat los van God is zit op een doodlopende weg. Los van God kiest men een eigen weg, en dat is mij er eentje … een zeer egocentrisch georiĆ«nteerde route.

Huwelijken lopen op de klippen en de maatschappij moedigt daar zelfs bij aan, dit staat haaks op de Bijbel. Second love en andere slippertjes worden goedgepraat en denderen via 24/7 media vele huiskamers binnen, de Bijbel is duidelijk over het eindresultaat (Spreuken 6:32).

We moeten elkaar aanvaarden zoals wij zijn (Romeinen 15:7), in harmonie met elkaar omgaan (Efeziers 4:1-3), elkaar helpen (1 Petrus 4:10), elkaars lasten dragen (Galaten 6:1-2), elkaar vergeven wanneer dingen niet gaan zoals bedoeld of verwacht (Kolossenzen 3:13) en elkaar gewoon simpelweg aardig vinden of wel liefhebben (Johannes 13:34-35).

Sjaaaa, …. wanneer je deze zeer "beperkte" opsomming tot je door laat dringen is het te begrijpen dat dit alles wegvalt wanneer God geen onderdeel meer van ons leven is. Dan handelen wij heel primair alleen nog maar vanuit het vlees, onze eigen ik.

En het is helemaal waar wat je nu waarschijnlijk denkt: wie in, uit of van welke kerk leeft op deze manier? Is moeilijk hoor :-) … maar dit is nu juist de weg die wij samen met Hem mogen bewandelen, samen dus.

Een politiek systeem dat kerk en God aan de zijlijn heeft gezet kan zwoegen wat het wil, zonder God is een bijbelse levenswijze onbereikbaar … iedere poging om een goddeloze maatschappij weer op de rechte rails te krijgen zal helaas mislukken.

Er zijn gelukkig lichtpuntjes. God weet heel goed wat er op Zijn aardkloot gaande is. Hij kent Zijn zondaars :-) Hij houdt van Zijn schepping en houdt hoop. Die hoop mogen jij en ik ook hebben. Die hoop is ook weer terug te lezen in de Bijbel. Iedere keer weer blijkt hoezeer Hij om zijn schepping geeft.

Ja, het is triest maar waar: velen stellen dat God geen goede god is. Want waarom dan al die ellende in de wereld? Waarom dan ziekte en zoveel oorlog?

Het antwoord op die stelling is simpel: toen Jezus op Aarde kwam was er (al) ziekte. Jezus genas tijdens zijn reizen en spreken diverse mensen. Ziekte is dus niet van God. Ziekte is een onderdeel van het leven zoals het ons is gegeven.

En oorlog is een actie ondernomen door mensen. De mens maakt er een puinzooi van … het begon al in het paradijs met die rotappel.

Maar goed, terug naar die Bijbel. Toch best wel apart dat seculiere politieke partijen veelal bijbelse normen en waarden rondbazuinen. Zou het dan toch zo zijn? Dat men diep van binnen weet dat het allemaal waar is?

Zou het? Ik glimlach met het schrijven van deze laatste zin.

Bear Hug.

Reacties