De nieuwe waarheid

Het gaat nu toch wel echt een rare kant op in Nederland. Natuurlijk zijn Christelijke en Islamitische scholen wel van deze tijd. Ook de God van de Bijbel verafschuwt homoseksualiteit, lees Romeinen 1:26 en 27 maar eens. Daarin verschillen God en Allah dus niet.

In de Bijbel staat echter nergens geschreven dat wij mogen oordelen. Jezus ging samen met een gekruisigde moordenaar naar het Paradijs. Wat zegt dit over zonde? Nou? Laat dat oordeel dus maar aan God over. De kerk, het huis van God, is een ziekenhuis voor iedereen die zoekt.

Onderwijs vanuit een bepaalde leer en je plaats in de maatschappij zijn twee verschillende zaken, dat is helemaal waar. Maar de geschiedenis leert wel dat christelijk onderwijs meegeeft dat je als mens zult moeten leren leven met hoe de hedendaagse maatschappij in elkaar steekt en je plaats daarin.

Nu het misgaat binnen een bepaald Islamitisch onderwijssysteem wordt direct ook het christelijk onderwijs genoemd middels de vraag of dit soort onderwijs nog wel bij het huidige tijdsbeeld past. Verzuiling van de maatschappij wordt altijd als reden genoemd door mensen die God verwerpen, ontkennen of anderszins niet kennen.

Is het niet de verzuiling van de maatschappij dan is het wel het klimaat of levensvisie- en wijze. Wanneer nieuwe maatschappelijke stromingen hun zin krijgen eten we geen vlees, reizen we niet meer per auto en vliegtuig, maken we kinderen op bestelling en beëindigen we ons leven wanneer we het niet meer zien zitten. Hmmm, een nieuwe door de mens geschapen realiteit zit er aan te komen en wordt als een soort religie al aangekondigd en aanbeden. De Bijbel is hier duidelijk over, dit houdt geen stand.

Deze nieuwe religie wordt via sociale media massaal geadopteerd door mensen die zonder nadenken alle argumenten voor zoete koek aannemen en zich voor de bekende kar laten spannen.

Neem nu een groot deel van de schoolgaande jeugd. Als zij hadden opgelet bij de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis hadden zij geweten dat de Aarde een broeikas is geweest lang voordat de mens er rondliep. Dat hitte- en ijstijden elkaar afwisselen en dat er nu minstens zevenmaal minder CO2 in de atmosfeer zit dan 50 miljoen geleden. Nee, in plaats daarvan maken zij fake news groot en hollen als blinde kippen van schoolstaking naar schoolstaking.

En zo is het ook met het andere deel van de seculiere bevolking, zij die niet in een scheppende macht geloven en denken dat alles uit een oerknal en per toeval is ontstaan. Zij krijgen het straks voor elkaar dat er nieuwe groepen minderheden ontstaan, mensen die zich publiekelijk moeten schamen dat ze vlees eten, reizen per auto of vliegtuig en geloven in andere zaken dan de bekende dwalingen van de bouwmarkten en tuincentra zoals elfjes, tuinkabouters, Boeddha en andere “mantra” shit.

Desalniettemin is er geen reden tot paniek voor wie Jezus kent en toebehoort. Lees je Bijbel, zorg dat je band met Jezus goed en degelijk is en wees daarmee verzekerd van een vorm van bijstand die anderen niet zullen hebben wanneer hun zelf gecreëerde waarheid wegvalt, want dat staat namelijk ook te gebeuren.

Wees alert: neem de diverse nieuwsontwikkelingen tot je en weet daarmee waar je staat op de huidige tijdlijn.

Bear Hug.

0 comments: