Posts tonen met het label normen en waarden. Alle posts tonen
Posts tonen met het label normen en waarden. Alle posts tonen

Vrede?

Gezien vanuit Nederland en Europa kan ik stellen dat men nu leeft in een tijd van gewapende vrede. Leuk of niet, zonder spierballenvertoon was Europa, en Nederland zeker, allang overlopen. Met veel dank aan de geallieerden van toen!!

Voor wie het niet (meer) weet: eind Tweede Wereldoorlog bestonden de geallieerderen, verantwoordelijk voor het verslaan van Nazi-Duitsland, onder meer uit de volgende landen: Verenigd Koninkrijk, Canada, Verenigde Staten, China en de Sovjet Unie.

Zie nu eens de hernieuwde samenwerking tussen Nederland en Duitsland, ... op welk terrein ook is dit wel een zeer overtuigend bewijs van wil tot vrede en verbetering in alle facetten van het samenleven.

Lokale samenlevingen en industrieën zijn na al die jaren zeer afhankelijk van elkaar geworden. Hier is niets mis mee, elkaar helpen en voortduwen op de tijdlijn van het bestaan is een universeel mechanisme los van alle dogma's heden ten dage.

Kan dit ook met de nazaten van de Sovjet Uni en China? Ik denk van wel.

Waarom is onder andere China ineens slechter dan wij, het Westen? Persoonlijk vind ik het nogal hypocriet om eerst alle Westerse productie voor maximale winst naar China te verplaatsen en datzelfde land nu in de ban te doen omdat zij technologisch ons nu weten in te halen. Is iedereen nu echt vergeten dat het eerste menselijke bouwwerk op Aarde dat vanaf de Maan zichtbaar was de Chinese muur is?

Bear Hug.


Accepteer ...

... dat andere landen, culturen en daarmee mensen anders zijn dan jij en ik.

Dit staat haaks op de evangelisatiedrang van (ons) "radicale christenen", ik weet het. Maar zei Jezus niet "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen."?

Nederlanders, en zeker de christenen onder hen, denken de wereld wel even te wijzen op de goede normen en waarden. Och, ... weet je dat dit zelfs in Afghanistan met het grootste militaire geweld ter wereld niet is gelukt?

Wanneer mensen niet willen houdt het op. En zo was Jezus ook klaar en accepteerde Hij de aanklacht en ondernam Zijn weg naar het kruis.

En dit zie ik persoonlijk als een opdracht om anders naar de huidige wereld te kijken. Moet ik anders denkenden knuffelen? Why not, wanneer ik de kans krijg doe ik het!! En zo beweeg ik verder in een wereld die zeker niet de mijne is. Niks mis mee, en vooral dit bracht mij op het volgende :-)

Stel je voor dat er buitenaards leven wordt gevonden of dat het ons eerder bereikt. Is daarmee dan niet direct bepaald dat wij niet alleen zijn en ook niet uniek in Zijn schepping? Die schepping kan zomaar groter zijn dan wij denken. Trouwens, ... is Jezus ook niet buitenaards?

Een gewaagde gedachtegang voor velen, ik weet het. Maar Hij kwam wel van God en op een buitengewone manier ter wereld. God schiep de wereld, en daarmee zijn Hij en Jezus direct ook buitenaards.

Vergeet dit laatste alsjeblieft niet en sta open voor iedereen die anders lijkt. Want ook jij lijkt anders voor hen.

Bear Hug.

Lokale overheid en God

In mijn tijd van wedergeboren/jong christen was ik ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik wilde perse geen huwelijk sluiten tussen personen van hetzelfde geslacht, deze ruimte werd mij gegeven door mijn werkgever. Nu denk ik daar anders over!! In de functie die ik toen vertegenwoordigde handelde ik als verlenging van mijn lokale overheid met al haar wetten en regels. Een autoriteit waar ik naar zou moeten gehoorzamen.

Een huwelijk wordt eerst en altijd gesloten voor een wereldse overheid, daar is helemaal niets mis mee. Een huwelijk voor het aanzien van God is iets anders, de Bijbel is daar duidelijk over. Ik kan daar niets aan veranderen.

Als mens, christen en liberaal conservatief vind ik dat iedereen zijn leven moet kunnen inrichten zoals men dat wil. Dit baseer ik op de vrijheid principes van het land waar ik ben geboren en getogen. Deze vrijheid principes zijn een kwaliteitsgarantie voor alle minderheden, religies en genders. Wat je hier ook van vindt, een grotere vrijheid vind je niet in deze wereld en daar ben ik trots op.

Ik verdedig dit graag omdat wij als stoffelijke- en tijdelijke identiteit niet mogen oordelen. Klinkt zwaar, maar ook hier is de Bijbel duidelijk.

Ik hoop dat dit een bemoediging is voor jouw denken en levenshouding in het hier en nu.

En vergeet nooit: Jezus hing gekruisigd naast een moordenaar en nam hem mee naar het paradijs alleen om het feit dat die moordenaar Jezus erkende als de Zoon van God.

Oeps, ... bij deze overdenking ben ik nederig stil.

Bear Hug.