Welkom op mijn Blog

Afbeelding
Ik (Bernard: intimi noemen mij JayBee of Bernie) ben een geboren Amsterdammer met een groot hart voor de Lone Star state Texas. Mijn jongste zoon woont daar met zijn vrouw en kinderen.

De snelle kerk

Ik heb een les geleerd: ik kan niet neutraal zijn. Ik kies telkens weer voor Jezus, God en Zijn Koninkrijk.

Het is wel van de Russen dat je in eigen kerk je vrienden en vijanden moet kiezen ... ik doe er verder geen (herleidbare) uitspraak over.

Niet ik maar Hij bepaalt mijn weg, inclusief onverwachte kruisingen en splitsingen. Vertaald naar het verhaal van de seizoenen in Zijn woord kan ik rust vinden in dit alles. Er is een seizoen voor alles, ... mocht ik ooit in Schotland al eens ontvangen van een ook door Gods Geest gezegend iemand.

Het is goed, ik geef niet om tijdelijke macht en visie. Ik ga voor Hem, ... God dus. Mijn hele geestelijk leven is Hij mij trouw gebleken, dus niet hypocriet zoals tegenwoordig veel wat men noemt broeders en zusters ... en zelfs voorgangers.

Een fraai podium, mooie verlichting en dikke bassen met een vleugje stemming brengend piano/synthesizer gepingel: de moderne snelle kerk. Je hebt ze in alle soorten en maten, van Evangelisch/Pinkster tot en met Baptist en alles wat daar tussen zit. Wel hebben zij allen een ding gemeen, zo ze ontstaan zo verdwijnen zij ook weer.

Hun (zelfverklaarde) profeten/voorgangers zijn vervuld met een foute geest zoals Achab daar ook last van had, immuun voor (goed bedoelde) kritiek en ook niet open staan voor ideeën van anderen. Wil is wet en daar moet je het mee doen. En bij een beetje tegenwind zijn die figuren de eerste die uit het bootje waaien ... toedeledoki en joep doei, bedankt voor alle steun (zeker de financiële) en Gods zegen.

Ammehoela zeg, maar zo laat ik mij niet behandelen Heer. Wat gebeurde er toch allemaal in mijn, sorry ... Uw kerk?

“Het is de wereld, ... het is het wereldse denken en democratisch verwachtingsperspectief dat heel langzaam binnen de kerkmuren is geslopen, Mijn zoon.”

Het gaat puur om macht, iedereen vindt iets en maakt dat tijdens ledenvergaderingen wereldkundig via de open microfoon. Zonder kennis van de echte zaken bazelt men maar wat. Zo worden prachtige ziekenhuizen (want dat zijn kerken van oorsprong) verbouwd tot bolwerken van de boze, verlengstukken van ego verering waarbij Zijn naam wordt misbruikt.

Och Heer, ... laat ze toch hun eigen gifbeker leegdrinken, aan deze versie van het avondmaal doe ik dus niet meer mee. Ik schuif wel bij Uw tafel aan.

Ik zoek (weer) en weet dat U mij (opnieuw) laat vinden.

Bear Hug.

Reacties