Welkom op mijn Blog

Afbeelding
Ik (Bernard: intimi noemen mij JayBee of Bernie) ben een geboren Amsterdammer met een groot hart voor de Lone Star state Texas. Mijn jongste zoon woont daar met zijn vrouw en kinderen.

Statistieken

Sta·tis·tiek (de; v) 1 methode of wetenschap van het waarnemen van verschijnselen en van het weergeven van de uitkomsten in getallen en figuren 2 (meervoud: statistieken) tabel, figuur enz. waarin statistische gegevens zijn weergegeven … aldus de Van Dale.

Simpel gezegd: uitkomsten (de som van tellingen) die zijn bevestigd als maatgevend/bepalend voor een zekere periode.

Onzin!! Niets is minder waar. Statistieken zeggen alles over een gevoerde administratie, veel minder over de feiten waarover die statistieken gaan.

Voor beleving van armoede en gevoelens van onbehagen en onveiligheid bestaan geen cijfers. Armoede doet zich in de duurste woonwijken voor. Gevoelens van onbehagen en onveiligheid worden via 0900 8844 niet meer beantwoord: de Politie komt gewoon niet meer voor dit soort dingen.

Hooguit krijg je later in de week een belletje. Dat belletje plegen officiële gemeentediensten ook, nadat jij in een webformulier je hele doopceel hebt opgegeven. Dat belletje is de reactie waar jij het mee moet doen, een antwoord heb je dus never nooit op papier.

En zo gaat dat dan: jouw overheid kent jou alleen als een cijfer, voor zover je al voorkomt in die beperkte verzameling kromme data waarop beleid wordt bepaald.

Gelukkig is er een overheid die jou wel ziet staan. Jezus Christus is de afgezant van het Koninkrijk van God. Die overheid bekommert zich wel om jou, ziet om naar jou, geeft om jou en probeert er alles aan te doen om je te helpen. Niet dat je leven makkelijk(er) wordt, nee. Iedereen heeft een levensweg af te leggen, noem het een beproeving … want zo zullen velen het ook als zodanig beleven.

Probeer overeind te blijven, negeer de dagelijkse ellende in je woonwijk en de diverse ontkenningen van jouw lokale overheid. Wees sterk en trots, proclameer dat jouw Vader in de Hemel ooit een keer afrekent met die oneerlijkheid. De leugenachtige statistieken van nu leggen het straks af tegen het grote boek waarin jouw naam staat geschreven.

Wist je dat? Dat jouw naam al (geschreven) vastligt voor een toekomst die nog komen gaat? :-)

Goed hè, … God is echt cool!!

De echte statistieken: Exodus 32:33 en Openbaring 20:12

Bear Hug.

Reacties