Welkom op mijn Blog

Afbeelding
Ik (Bernard: intimi noemen mij JayBee of Bernie) ben een geboren Amsterdammer met een groot hart voor de Lone Star state Texas. Mijn jongste zoon woont daar met zijn vrouw en kinderen.

Laat je niet gek maken

De volgende opsomming kan nog veel langer met zaken die in het kleine Nederland maar ook op wereldschaal niet goed gaan. Je kunt er neerslachtig van worden, dat hoeft echter niet:
  • tekorten in de zorg en ziekenhuizen die failliet gaan
  • mantelzorg sloopt gezinnen die werken en kinderen opvoeden
  • tekorten en speculatie op de woningmarkt
  • tekorten bij de apothekers en soms zelfs geen medicijnen
  • politie en justitie die keuzen moeten maken wat wel en wat niet aangepakt wordt
  • politiebureau’s die gaan sluiten
  • een belastingdienst die bewust mensen de vernieling in helpt
  • ministers die ineens selectief even geen herinnering hebben
  • oorlog om zwarte piet
  • veronderstellingen rond het klimaat die je niet in twijfel mag trekken
Door de dagelijkse aanvoer van al het nieuws rond de hierboven genoemde onderwerpen krijg je de indruk dat er niks meer goed gaat, dat er geen positief nieuws meer is. Natuurlijk gaat er nog heel veel wel goed. Het zijn vaak wel de ogenschijnlijk kleine dingen, onzichtbare dingen. Niets en niemand kan de vreugde van jouw relatie met Jezus afpakken, … zelfs de dood niet :-)

Alles waar de wereld zich druk om maakt is tijdelijk, laat je dus niet gek maken door alle negatieve berichtgeving in de media. Richt je op wat wel goed gaat en laat je leiden door de Heilige Geest van God. Laat Hem maar voorgaan in de stappen die je neemt op jouw levensweg.

Op basis van dit principe is mijn zoon met zijn vrouw en kinderen geƫmigreerd. Zo griezelig als dit eerst leek, zo geweldig gaat het hen nu af. Dit soort persoonlijke keuzes zijn soms moeilijk en zwaar, zeker ook voor de achterblijvers. Maar wanneer je wacht op betere tijden of berichten kan de toekomst die voor je ligt weleens nog moeilijker worden. Het is dus van belang dat je optimaal bent afgestemd op de stem van God, die vaderlijke stem die jouw influistert welke kan te gaan, welke keuzes te maken.

Afstemmen op de stem van God? Dat begint in de binnenkamers van je hart. Wil je oprecht een relatie met Hem en je oude leven afleggen? Okay, dan komt het helemaal goed met je.

Zoek je moment, spreek in je eigen woorden maar uit waar je spijt van hebt en waar je vergeving voor vraagt. Spreek maar uit dat je een nieuw leven wilt, nodig de zoon van God uit om jouw leven binnen te stappen.

Zie daar, Jezus klopt aan … luister goed, Hij klopt aan de deuren van je binnenkamers. Hij wil schoonmaak houden in je hart, alle troep eruit en Zijn levensadem inblazen opdat je er niet meer alleen voor staat.

Leef je leven en wees niet bang. Amen? Amen!

Bear Hug.

Reacties