Eeuwig schaap

Rare titel? Klopt, … maar de verklaring ervan is nog veel gekker. Ik doel dan op mensen die altijd hun voorganger achterna lopen. Zeg maar de schapen van de kudde. Wanneer je relatie met Jezus hartstikke nieuw is heb je steun en voorbeeldfuncties nodig om uit te groeien tot een volwassen en stevig gefundeerd kind van God, daar is niks mis mee. Maar wanneer je na 20, 30 jaar of meer nog steeds aandachtig naar een uitleg van de Bijbel aan het luisteren bent is er iets goed mis.

En dit is nu precies wat ik zie gebeuren. Een trouwe schare houdt wekelijks vaste zitplaatsen bezet, de stoelen zijn nog net niet gereserveerd. Wanneer een kerk scheurt en de voorganger wegloopt volgt altijd een deel van de kudde. Die voorganger begint dan elders opnieuw en weer hangt zijn (trouwe) deel van de resterende kudde aan zijn lippen als een soort van consument. Die voorganger is verder zo verblindt door het eigen streven dat hij het consumentengedrag van de kudde niet doorheeft.

Consumeren, ik denk dat dit een juiste typering is voor wat er op dit moment met het woord van God wordt gedaan. Het wordt geconsumeerd in plaats van uitgedeeld aan hen die het nog niet hebben gehoord of niet goed begrijpen.

De eerste Joodse christenen werden hierom al vermaand, zij zaten vast in oude tradities en gewoonten en dat blokkeerde het openstaan voor de uitleg van het hogepriesterschap van Jezus.

Dit geldt ook nu nog steeds voor de moderne kerkganger. Alle dagelijkse rompslomp en gewoonten maken dat de boodschap niet meer aankomt. De meeste leiders zijn hier inmiddels ook stekeblind voor geworden. Duidelijk een teken van de tijd waarin wij leven. Een tijd waarin bakkeleien en soebatten over tekstuitleg belangrijker is dan het delen van Zijn genade met de wereld.

Jezus is cool, echt. Wanneer Hij nu hier zou zijn verwacht ik dat Hij grote rotzooi zou schoppen in de moderne kerken, bolwerken van theater en multimedia waar zelfverheerlijking voorop staat.

Bekijk de websites van de moderne kerken maar eens. Veel bla bla en bla. Veel woorden gewijd aan wie de teams zijn, welke theologische opleiding men allemaal heeft doorlopen en uiteraard dat men bij de overheid bekend staat als een goede doelen organisatie. Maar ja, wat ziet de buurt terug van die goede werken? Hoeveel maaltijden worden er uitgedeeld? Wanneer staan de deuren open voor al die eenzame zielen die langzaam wegkwijnen? Waar zijn al die leraren die weten hoe het werkelijk moet?

Ik zie het persoonlijk als een verloren zaak, de kerk van nu is volledig de weg kwijt. Je zal het maar zijn: voor eeuwig een schaap …

Bear Hug.


0 comments: