Radio | PD0JBV

Hier komt een verhaal over radio(signalen) en de diverse toepassingen ervan. Dit schrijf ik vanuit het besef dat velen geen idee hebben van wat er allemaal vanuit onder andere de ruimte op ons afkomt.

Radiocommunicatie is mijn passie waar het gaat om vrijetijdsbesteding: ik ben radiozendamateur en bekend als PD0JBV. Mijn radionaam (call sign) kan op geldigheid worden gecontroleerd bij de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur.

Meer tekst volgt ...

Bear Hug.

PS: bekijk hieronder maar eens de activiteiten op de zon, van invloed op onze huidige manier van leven. De hyperlink achter de afbeelding leidt naar een externe website. Credits: Paul N0NBH.


0 comments: