Eigen wil en keuze

Iedereen kent het wonder van de genezing van de verlamde (Handelingen 14:10). Maar, de meeste mensen vergeten één ding: het wonder eindigde met de eigen keuze om op te staan.

Wat God ons ook geeft, wij besluiten er iets mee te doen, … of niet. En zo is het met heel veel zaken in ons dagelijks leven gesteld. Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid, we zijn volledig vrij in wat wij willen doen of laten.

Een mooie gedachtengang op een dag als deze met de vrijheid om te stemmen. Maak gebruik van het recht dat je is gegeven, ook vandaag.

Bear Hug,
JayBee