Waar zijn ze?

… die vaders en moeders?

Mensen die met hun bagage een voorbeeld kunnen zijn voor die jonge stuiterballen?

Zowel ervaring uit de wereld als ook het geestelijke moet worden voorgeleefd, doorgegeven. Doorgeven opdat onze kids (aangenomen of bloed-eigen) kunnen starten met of teruggrijpen op een ervaring van eerdere jaren/generaties.

Deze investering in hen is een later terugkijken in de spiegel van opvoeding die zij zich gaan herinneren.

Tijd en geest delen met kids is investeren in hun herinnering.

Bear Hug,
JayBee