He Giveth More Grace

Annie Johnson Flint (1866 - 1932) was een sterke vrouw in Christus. Als kind had ze al een bijzonder sterk verlangen naar Jezus Christus, op reeds 8-jarige leeftijd opende zij haar hart voor Hem. Zij had geen makkelijk leven, beide ouders vroeg verloren werd zij opgenomen door de familie Flint en via hen kwam zij in contact met een lokale Baptisten gemeenschap.

Annie was er van overtuigd dat geestelijke waarheden ook door kinderen worden waargenomen en begrepen, … zij had dit overigens zelf ervaren. Zij proclameerde dan ook dat de geheimen van Gods Koninkrijk eerder worden begrepen door kinderen dan door volwassen die worstelen met hun intelligente bagage en vooroordelen.

Wat een waarheid wanneer je beseft dat Jezus zei: kom als een kind.

Annie heeft veel gedichten geschreven, vooral ter bemoediging. Het gedicht “He giveth …” is vertaald door Inge de Koning en landt op dit moment van wereldwijde paniek waarschijnlijk bij velen opnieuw in goede aarde.

Titel: He Giveth More Grace
Auteur: Annie Johnson Flint
Vertaling: Inge de Koning

Hij geeft meer genade wanneer de lasten zwaarder worden,
Hij zendt meer kracht als de inspanning groter wordt,
Bij meer verdrukking voegt Hij meer genade,
Bij vermenigvuldigde beproevingen, vermenigvuldigt Hij vrede.

Als onze voorraad volharding helemaal uitgeput is,
Als onze kracht weg is voor de dag half voorbij is,
Als we het einde hebben bereikt van onze bewaarde bronnen,
Is het geven van onze Vader pas begonnen.

Zijn liefde heeft geen limiet, Zijn genade geen maat,
Zijn kracht geen grens die bekend is aan de mens
Want uit Zijn oneindige rijkdom in Jezus,
Geeft Hij en geeft Hij en geeft Hij steeds weer.


Bear Hug.

0 comments: